När ällingen är ca 3 v är det dags för utsättning.

Nu har ällingen uppnått en ålder och storlek att klara sig i naturen. För att klara livet i det vilda har ällingen från 7 dagars ålder fått vara ute och bekantat sig med badvatten och vegetation.

Att ällingarna är vattenvana är mycket viktigt.

 

20200520_100136